Equip

Inici   Equip

Consell Escolar

El Consell Escolar està format per:

-L’equip directiu: Òscar Rosa, Rosa Mellado i David Tello.

-Quatre mestres del claustre: Cristina Masoliver, Virginia Della Villa, Tomàs López i Cati Franco.

-Quatre representants dels pares:  Alba Urbano , Gemma Martínez, Lídia Gómez i Esther Álvaro.

-Un representant del PAS: Maria Carme Torras.

-Un representant de l’Ajuntament: Sònia Alsina.

Equip directiu

  • Òscar Rosa
  • Rosa Mellado
  • David Tello

Coordinadors/es

  • Cristina Masoliver (Ed. Infantil)
  • Virginia Della Villa (C. Inicial)
  • Tomás López (C. Mitjà)
  • Cati Franco (C. Superior)

Mestres

Educació Infantil

P3A Lourdes Clemente
P3B Laura Maldonado / Esther Uribe
P4A Cristina Masoliver / Noemí Quiles
P4B Cristina Sampietro
P5A Montse Arcos
P5B Jéssica Pérez
Psicomotricitat  i Anglès Angie Cervelló
TEI Anna Borrell

 

Educació Primària

Primer A Rosabel Félix
Primer B Virginia Della Villa
Segon A Roger Castro
Segon B Pepi Sánchez
Tercer A Belén Cerrato
Tercer B Maria José Ruz
Quart A Marta Marroquín
Quart B Maria Ferrando
Cinquè A Laura Pérez
Cinquè B Sergi Cebrían
Sisè A Cati Franco
Sisè B Vanessa Viana
   
Reforç a Primària Noemí Quiles
   
Ed. Física – Anglès Tomás López
Música Nati Ortega
Ed. Especial Àngela Pelegrín / Sergi Alberola
Anglès Lídia Prous / Maria Ferrando / Òscar Rosa
Coord. Informàtica / CCBB Català i Castellà David Tello
Vetlladora Mari Perez / Victoria Martín
Administrativa MªCarme Torras
Conserge Carlos Rivera