Equip

Inici   Equip

Consell Escolar

El Consell Escolar està format per:

-L’equip directiu: Òscar Rosa, Rosa Mellado i David Tello.

-Quatre mestres del claustre: Cristina Masoliver, Laura Pérez, Belén Cerrato i Cati Franco.

-Quatre representants dels pares:  Alba Urbano , Gemma Martínez, Lídia Gómez i Esther Álvaro.

-Un representant del PAS: Maria Carme Torras.

-Un representant de l’Ajuntament: Sònia Alsina.

Equip directiu

  • Òscar Rosa
  • Rosa Mellado
  • David Tello

Coordinadors/es

  • Cristina Masoliver (Ed. Infantil)
  • Laura Pérez (C. Inicial)
  • Belén Cerrato (C. Mitjà)
  • Cati Franco (C. Superior)

Mestres

Educació Infantil

P3A Lourdes Clemente
P3B M. Carmen Santamaria
P4A Carme Torres
P4B Laura Maldonado
P5A Cristina Masoliver / Raquel Raya
P5B Cristina Sampietro
P5C M. Àngels Cantera
Anglès i Reforç Angie Cervelló
TEI Anna Borrell

 

Educació Primària

Primer A Carmen Moya
Primer B Àngela Pelegrín
Primer C Meritxell Garcia
Segon A Laura Pérez
Segon B Jéssica Sempere
Segon C Sergi Cebrián
Tercer A Maria Ferrando
Tercer B Marta Marroquín
Tercer C Ester Cortés
Quart A Belén Cerrato
Quart B M. José Ruz
Quart C Marta Garcia
Cinquè A Cati Franco
Cinquè B Vanessa Viana
Cinquè C Lídia Prous
Sisè A Elena Gómez
Sisè B Roger Castro
Sisè C Noemí Quiles / Maria Melero
   
Ed. Física – Anglès César Besabes
Ed. Especial Cecília Ranchal
   
Coord. Informàtica César Besabes
TIS Anais Villarrubia
Vetlladora Mari Perez / Victoria Martín
Administrativa MªCarme Torras
Conserge Carlos Rivera